Ақпараттық-талдамалық портал
Сатып алулар туралы ақпаратты орналастыруға арналған
АҚ «ҰӘҚ «Самұрық-Қазына» ресми сайт

Пайдаланушылық келісім

«Самұрық – Қазына» ҰӘҚ» АҚ Тауарларды, жұмыстарды және ұйымдастыру қызметтерін сатып алуда маркетинг» веб-порталын пайдалану құқықтары туралы

пайдаланушы келісімі

1. Келісім мәні

«Самұрық – Қазына» ҰӘҚ» АҚ Тауарларды, жұмыстарды және ұйымдастыру қызметтерін сатып алуда маркетинг» жүйесінің әкімгері (бұдан әрі - Портал) «Самұрық – Қазына Контракт» ЖШС болып табылады.

Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі - Келісім) Портал әкімгері мен Портал пайдаланушысы (бұдан әрі -Пайдаланушы) арасындағы өзара қатынастады реттеуге арналған.

Пайдаланушы Порталдың қызметтерін қолданатын кез-келген жеке немесе заңды тұлға болып табылады.

Порталда Пайдаланушыны тіркеу оның аталған Келісімді қабылдағаннан кейін ған мүмкін.

Келісім Пайдаланушы оның шарттарын «келісу» сілтемесін басу арқылы келіскен сәттен бастап күшіне енеді және Пайдаланушының Тіркелу жазбасының болу уақыты ағымында әрекет етеді.

Осы әрекет арқылы Пайдаланушы Келісімнің барлық шарттарымен танысқандығын және олардың мәнін толық түсінетіндігін, сондай-ақ осы шарттардың бұзылуының мүмкін салдарын растайды.

Егер Пайдаланушы Келісімнің шарттарымен келіспесе, Порталдың қорларын қолдану міндетті тіркеуді көздемейтін шекте жүзеге асырылады.

Осы Келісім шектеусіз оның аумағымен қолданылады.

Осы Келісім шектеусіз оның мерзімімен әрекет етеді.

Осы пайдаланушы келісімі Тауар иесіне жататын қандай да бір сауда белгілеріне немесе атауларына қатысты ешқандай құқықтар ұсынбайды.

Портал әлемдік тәжірибедегі жалпыға бірдей "AS IS" ("болған қалпында") принципіне сәйкес беріледі. Әкімгер Порталда қатерлердің олмауын кепіл бермейді, сондай-ақ Порталды қолданудың тікелей немесе жанама салдарына, соның ішінде Портал жиынтығында мүмкін қателерден туындағандарға жауапты емес.

Порталды сертификаттауды талап ететін арнайы облыстарда қолдану үшін сертификаттау көзделмейді. Порталды қолдану тәртібі қолданыстағы заңнамалық нормалармен реттеледі (рұқсат ету, тыйым салу, қолдану ұсыныстары және т.б). Қолданыстағы заңнамалық нормалардың талаптарына байланысты сертификаттауды Портал әкімгер жасайды.

Техникалық қолдау Пайдаланушыға электрондық пошта немесе телефон арқылы кеңес беру. Сіз кез-келген сұрақ қойып, біздің форумда оған жауап ала аласыз.

Пайдаланушы жоғарыда көрсетілген тармақтардың кез-келгенін бұзған жағдайда электрондық пошта арқылы Пайдаланушыны ол туралы хабардар етіп әкімгер бір жақты тәртіпте осы келісімді бұзуға құқылы.

Осы келісімді бұзғн жағдайда Пайдаланушы Портлды қолдануды тоқтатуы тиіс.

2. Жалпы ережелер

Портал «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-қа кіретін, «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-на тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидасынбасшылыққа алатын ұйымдардың сатып алу мәселелері бойынща ақпарат алу үшін бірыңғай қолжетімділік нүктесі болып табылады.

Ақпарат Порталда мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылады.

3. Пайдаланушының құқықтары мен міндеттері

Пайдаланушы тіркеу формасында ұсынылатын мәселелер бойынша нақты және толық ақпарат ұсынуға міндетті. Пользователя Әйтпесе, Портал әкімгері тіркеуді жоюға құқылы.

Порталға материалдарды орналастыру кезінде Пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы материалдардың заңдылығы, өзектілігі және дұрыстығына жеке жауапты.

Тіркеуді талап ететін Портал қорларын белгіленген тәртіпте тіркелген, бірегей тіркелу жазбасын және құпия сөз алғанның барлығы қолдана алады.

Қатысушы «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімін береді.

Дербес деректер - электрондық, қағаз және (немесе) өзге материалдық тасымалдағышта тіркелген, мәліметтерден құралуы мүмкін (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) субъектіге қатысты кез келген мәліметтер:

  • жүйеде тіркелу және авторлану үшін қажетті мәліметтер (тегі, аты, әкесінің аты, азаматтығы, жеке басын куәландыратын құжаттың деректері, жеке сәйкестендіру нөмірі, күні және туу туралы мәліметтер, жарғы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің деректері немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама), жұмыс орны мен лауазымы, телефон нөмірі (үй, жұмыс, ұялы), электрондық пошта, электрондық сатып алуға қатысумен байланысты мәліметтер – тендерлік өтінімдер, баға ұсыныстары, техникалық ерекшелігі, өтініш және келісім, хат алмасу, құқық белгілейтін құжаттар, төлем карточкаларының және банктік шоттың және т. б нөмірлері, іскерлік қарым-қатынастардың мақсаттары мен сипаты туралы мәліметтер және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары мен «Самұрық-Қазына» АҚ ішкі құжаттарына сәйкес электрондық сатып алуға қатысуға және жеке кабинетті қалыптастыру үшін қажетті өзге де құжаттар;
  • жоғарыда көрсетілген деректерді өзгеруі және (немесе) толықтыру туралы ақпарат.

Порталда орналастыруға тыйым салынады:

· Пайдаланушы заң бойынща қолжетімді етуге құқығы жоқ ақпарат;

· авторлық және\немесе аралас меншік құқығын бұзатын ақпарат;

· қорлайтын мазмұндағы, сондай-ақ адамдардың қандай да бір белгілері бойынша кемсітетін ақпарат;

· рұқсат етілмеген қолжетімділікті жүзеге асыру үшін басқа компьютерлік бағдарламалардан немесе вирустардан тұратын ақпарат және/немесе материалдарға сілтемелер.

Порталды төмендегі мақсаттарда қолдануға қатаң тыйым салынады:

· қандай да бір қолданыстағы мемлекеттік немесе халықаралық заңдарды қасақана немесе кездейсоқ бұзуға;

· Портал әкімгері әкімшілік тәртіпте иелері немесе авторлары осы Келісімнің 3-тармағын бұзған жағдайда жеке жазбаларды өшіруге немесе ІР-мекенжайларды немесе мекенжайлар топтарын оқшаулауға құқылы.

· кәсіпкерлік және басқа шаруашылық салада іскерлік беделіне залал келтіретін ақпаратты Пайдаланушылардың орналастыруына (экономикалық қызмет).

Пайдаланушы құқылы:

· пытаться декомпилировать (преобразовывать объектный код в исходный текст) Web-бағдарламаларды, бағдарламаларды, деректер қорын және Порталдың басқа құрамдастарын;

· Порталдың объективті кодына қандай да бір өзгерістер енгізуге;

· Авторлық құқық және бағдарламалық құралдарды қолдану бойынша халықаралық нормаларды бұзушы Порталға қатысты басқа әрекеттер жасауға.

Пайдаланушы осы Келісімді қабылдай отырып:

· Порталды пайдаланумен жасалған өзінің әрекеттерінің заңдылығы үшін толық жауапкершілікке ие, соның ішінде оған құқықтар үшінші тұлғаларға жататын материалдарды заңсыз жасау және көпшілікке хабардар етуге, сондай-ақ үшінші тұлғалардың абыройына, іскерлік беделіне қол сұғушылық жағдайында.

· Оның Порталға орналастырған ақпараты мен материалдарының мазмұны үшін, оның Порталды авторлануы үшін сақталу және құпиялық үшін жауапты.

· Қандай да бір тарапқа әдепсіз тікелей немесе жанама қорлауды орналастырмауға міндетті, соның ішінде этникалық, нәсілдік немесе діни, сондай-ақ шовинистік сипаттағы пікір.

4. Портал әкімгерінің құқытар мен міндеттері

Портал Әкімгері Қазақстан Республикасынығ заңнамасында көзделген жағдайлардан басқа Пайдаланушы туралы жеке ақпаратты таратпауға міндеттенеді. Портал ақылы негізде Пайдаланушыға қосымша қызметтер көрсетуге құқылы, олар басқа келісімдермен реттеледі.

5. Жауапкершілікті шектеу

Әкімгер Пайдалаушының ақпаратын толық немесе ішінара жоғалтқан жағдайда жауапкершіліктен босатылады.

Әкімгер ақпараттық немесе жарнама материалдарының дұрыс болуы немесе олардың Пайдаланушының тілектеріне немесе қажеттіліктеріне сай келуі үшін, сондай-ақ Пайдаланушының, басқада үшінші тұлғалардың кез-келген залалы немесе жоғалтып алған пайдасы үшін жауапты емес, бұл Қызметтерді қолдану немесе қолданудың мүмкін болмау нәтижесі болса да

Әкімгер Пайдаланушыға Әкімгердің тәртібімен белгіленген тегін және ақылы Портл сервистерін ұсынады.

Портал Әкімгері Порталды ағымдағы басқаруы жүзеге асырады, Портал қызметтері құрамын, оның құрылымын және сыртқы келбетін анықтайды, Порталға қолжетімділікке рұқсат береді және шектейді, басқа құқықтарды іске асырады, соның ішінде осы Келісімде көзделген.

Әкімгер Қызметтерді және сервистерді ұсыну шарттарын немесе олардың кез-келген бөлігін кез-келген уақытта өзгерту немесе алдын ала хабардар етпей Қызметтерге және сервистерге қолжетімділікті немесе оның кез-келген бөлігін мүлдем тоқтату (уақытша немесе мүлдем) құқығын өзіне қалдырады. Пайдаланушы Әкімгер қызметтерген және сервистерге қолжетімділікті кез-келген өзгерту, шектеу немесе тоқтату үшін Пайдаланушылар немесе үшінші тұлғалар алдында қандай да бір жауапкершілікке ие емес.

Әкімгер алдын ала хабардар етпей бір жақты тәртіпте Келісімді өзгертуге құқылы. Порталда Келісімнің жаңа редакциясын орналастырған сәттен бастап алдыңғы редакция күшін жоғалтады.

Портал әкімгері Порталдағы ақпаратты тапсыру, сақтау және қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша қызметтер көрсетеді. Пайдаланушыларға ұсынылатын және Портал арқылы берілетін кез-келген ақпарат өзгертулерсіз және түзетулерсіз беріледі. Әкімгер бір жақты тәртіпте Портал қызметтерін ұсыну шарттарына өзгертулер енгізуге, соның ішінде оларға қолжетімділік алғашқыда ақысыз, болған, Порталда тиісті хабарама орналастыру арқылы ақылы қызметтерді енгізуге құқылы.

Әкімгер Порталда жарияланған ақпараттық және/немесе оның Пайдаланушылары пікірлерінің дұрыстығы үшін жауапты емес.

Әкімгер Пайдаланушыны тіркеуді тоқтатуға немесе тіркеуден бас тартуға, Пайдаланушыға осы Келісімнің шарттарын бұзған жағдайда Портал мүмкіндіктерін қолдануды ұсынбауға құқылы.

Әкімгер Пайдаланушыға хабардар етпей, осы Келісімнің шарттарына немесе қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес келмейтін Пайдаланушы орналастырған кез-келген материалдарды және ақпаратты өшіруге, сондай-ақ Пайдаланушыға одан әрі Порталды қолдануынан бас тартуға, Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын бұлған жағдайда жеке аккаунтын өшіруге құқылы.

Әкімгер Портал Пайдаланушының талаптарына және болжамына жауап беру, Пайдаланушының мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келу туралы ешқандай кепілдеме бермейді. Портала Құқық иесі де, Порталды құрға, жасауға немесе таратуға қатысту заңды немесе жеке тұлғалар да Порталды қолдану немесе қолдану мүмкінсіздігі салдарынан туындауы мүмкін тікелей немесе жанама шығындарға (пайданы жоғалту шығынын, жоғалтып алынған пайда, коммерциялық ақпаратты жоғалтуды және т.б қоса) жауапты емес.

Порталды ақпараттық қамтамасыз ету авторлық құқықтар туралы заңдарламен және халықаралық келісімдермен, сондай-ақ зияткерлік меншік қатынастарын реттейтін басқа заңдармен және шарттармен қорғалған.

Портал Әкімгердің зияткерлік меншігі болып табылады, меншік құқығы мен авторлық құқықтар, құжаттама және бастапқы мәтін, Әкімгерге тиесілі және авторлық құқық туралы заңнамамен қорғалады.

Авторлық құқықтар бұзылған жағдай халықаралық қолданыстағы заңнама нормаларына сәйкес жауапкершілік көзделеді.

Мен тіркеу шарттармен келісем      Мен тіркеуден бас тартам